FAQ

Filipino

And isang cryptocurrency airdrop ay ang pamimigay ng libreng tokens ng project team sa mga tao. Ito ay isang pamamaraan ng mga project teams upang dumami ang taong may hawak ng coins/tokens nila.

Sa maikling salita, libreng coins/tokens!

Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay ang mga hinihinging impormasyon sa project team sa pamamagitan ng pagregister sa kanilang website, at pagkatapos ng ilang linggo o ilang buwan(dipende sa patakaran ng project team), matatanggap niyo na ang naikolekta niyong airdrop coins/tokens.

I-click lamang ang button para ma-punta sa registration page/telegram bot ng airdrop. Gawin ang requirements ng Airdrop, kadalasan ay irerequire nilang magregister sa site nila, mag-like ng Facebook page o magshare ng Facebook post, mag-follow ng Twitter page o mag-retweet ng Twitter post, at magbigay ng Ethereum wallet address upang matanggap ang airdrops.

Common requirements:

 • E-Mail account
 • Facebook account
 • Twitter account
 • Telegram account
 • ETH wallet

Para maging updated sa mga bagong airdrops upang lumaki ang, i-like ang aming Facebook Page upang walang ma-miss na bagong airdrops.

English

A cryptocurrency airdrop takes place when a certain project gives away coins or tokens to their community for FREE, in exchange for easy social media tasks like liking a Facebook page, following a Twitter page, and the like.

In simpler terms, free coins/tokens!

Projects do airdrops for the coins/tokens to be widely distributed, and also for publicity/marketing reasons.

All you need to do is to give the project team the required information by registering on their website. After giving the required information and doing the required tasks, wait for a few weeks to a few months(depending on the project’s rules), then you’d receive the airdropped coins/tokens on your wallet.

Just click on the for you to be redirected to the coin/token’s registration page/telegram bot. Give them the specific requirements and tasks like liking of Facebook pages, sharing of Facebook posts, etc, and give them your Ethereum wallet address for you to receive the airdrops.

Common requirements:

 • E-Mail account
 • Facebook account
 • Twitter account
 • Telegram account
 • ETH wallet
 •  

To be updated on the newest airdrops for you to increase your earnings, simple be active on the Airdrops.ph website, or like our Facebook Page so that you’d know when we add new airdrops to our list.