hydro

Hydro Protocol (HOT)

 • Estimated Value: $?
 • Tokens: ?
 • Platform : ETH
 • Airdrop (Filipino)
 • Airdrop (English)
 • About
 1. Mag sign up sa Hydro Protocol website at i-verify ang email
 2. Gawing ang Reddit, Twitter, at Telegram tasks sa baba ng page
 3. I-click ang "Claim Rewards" button pagkatapos gawin ang social tasks
 4. I-share sa mga kaibigan upang makakuha ng extra tokens
 1. Sign up on the Hydro Protocol website and verify your email
 2. Do the Reddit, Twitter, at Telegram tasks on the bottom of the page
 3. Click on the "Claim Rewards" button after doing the social tasks
 4. Share to your friends to earn more tokens

The Hydro Widget empowers you to sell tokens directly to your community through a fast, simple, and intuitive interface.

Read More

Categories: Airdrop